Varovanje osebnih podatkov

Varovanje osebnih podatkov in piškotki

 

Varovanje in varnost osebnih podatkov

Splošno

Podjetje AMATIM d.o.o. (v nadaljevanju »Trgovec«) se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine. Zbrane osebne podatke bo Trgovec uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Trgovec spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost vseh uporabnikov spletne trgovine, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred vsakršnimi kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu Trgovec posveča pozornost in izredno skrb, saj se zaveda občutljive narave tega področja.

Podatki obdelovalca

AMATIM d.o.o,
Rožna ul. 9, 8210 TREBNJE, Slovenija
Matična številka: 8817715000
Davčna številka: SI 52063267
Podjetje je vpisano v Sodni register Republike Slovenije od dne 26.2.2021
Odgovorna oseba za dajanje informacij v zvezi s tem aktom in varstvom osebnih podatkov je:
Miloš Drnovšek, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Uporaba osebnih podatkov

Trgovec za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, vodi, zbira, shranjuje in obdeluje naslednje uporabnikove podatke:

 • ime in priimek;
 • naslove za dostavo;
 • firmo oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
 • davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
 • naslov elektronske pošte (uporabniško ime);
 • geslo v šifrirani obliki;
 • kontaktno telefonsko številko;
 • državo bivanja;
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini ali na facebooku.
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, Trgovec ne odgovarja.

Osebni podatek je vsaka informacija, ki vas identificira:

 •  – vaše ime
 •  – priimek
 •  – naslov
 •  – telefon
 •  – elektronski naslov.

 

Izvajanje politike zasebnosti

Trgovec ima, skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, varovanje osebnih podatkov urejeno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.

Vse pri Trgovcu redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z določili Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov in z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne trgovine. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s Trgovcem.

Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletno trgovino in lahko prekličejo svojo registracijo. To storijo tako, da s pisno izjavo Trgovcu sporočijo preklic registracije. Pred podajo izjave o preklicu registracije mora uporabnik Trgovcu poravnati vse še neporavnane obveznosti iz naslova opravljenih nakupov v spletni trgovini. Trgovec bo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine v okviru te politike zasebnosti varoval tudi v primeru preklica registracije.

 

Varstvo otrok

Oglasna sporočila bodo jasno razvidna (upoštevajoč starost) in jasno ločena od iger in tekmovanj. Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti. Ponudnik ne sme sprejemati naročil od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, ne da bi za to imel izrecnega dovoljenja njegovih staršev ali skrbnikov. 


Ponudnik brez izrecnega dovoljenja njihovih staršev ali skrbnikov ne sme sprejemati kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke. Prav tako ponudnik tretji osebi ne sme izdajati podatkov, sprejetih od otrok, izjema so starši oziroma skrbniki. Ponudnik ne sme ponujati prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljive za otroke.

 

Pravica do obveščanja

Imate pravico do ne plačljivih informacij o vaših osebnih podatkih, s katerimi razpolagamo, kot tudi pravico do izbrisa teh podatkov. Če imate vprašanja glede izbrisa, predelave ali uporabe vaših podatkov, se obrnite na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali nam pošljite zahtevek po pošti.   

Obvestila o stanju naročila: pridržujemo si pravico, da vas na vpisano tel. številko,  elektronski naslov preko sms ali elektronskega sporočila obvestimo, ko je vaše naročilo odposlano in če artikli niso bili prevzeti od 3 do 5 dni. Če artikli niso bili prevzeti več kot 5 dni, si pridržujemo pravico klica na posredovano telefonsko številko, kot opomnik za prevzem artiklov.

Obvestila: po prijavi na obvestila bosta vaše ime, tel. številka in vaš elektronski naslov z vašim dovoljenjem uporabljena v reklamne namene, dokler se iz obveščanja ne odjavite. Na prejemanje obvestil se prijavite le, če je ob naročilu obkljukano posebno polje, ki vam omogoča prijavo. 

Vse fotografije izdelkov so simbolične in ne odražajo nujno in v celoti lastnosti izdelka, zato služijo zgolj kot informativni prikaz!

V primeru vpisa e-mail (elektronski naslov)  naslova na Facebook ali v obrazec na prvi strani www.babyotroskatrgovinamiska.eu  preko katerega pridobite kupon ali popust na vaše naročilo, bomo vaš e-mail naslov shranili za namene obveščanja o posebnih ugodnostih in promocijah spletne trgovine www.babyotroskatrgovinamiska.eu. Iz baze prejemnikov obvestil se lahko kadarkoli odjavite s sporočilom na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali s klikom na povezavo 'Odjava' na dnu promocijskih e-mail sporočil.

Za odjavo od občasnih promocijskih SMS sporočil na prejeto SMS spročilo odgovorite z besedilom "Odjava" in vašo telefonsko številko bomo odstranili iz baze prejemnikov sporočil.

 

Pravica, da od podjetja AMATIM d.o.o. kot upravljalca osebnih podatkov kadarkoli zahtevam:

 •     Dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:
 •     namene obdelave,
 •     vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah,
 •     predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
 •     obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.
 •     Razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.
 •     Eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določim sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevam drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahtevam, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.
 •     Popravek netočnih osebnih podatkov.
 •     Omejitev obdelave, kadar:
 •     oporekam točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
 •     je obdelava nezakonita in nasprotujem izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevam omejitev njihove uporabe,
 •     upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih jaz potrebujem za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
 •     Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličem to privolitev za obdelavo osebnih podatkov.
 •     Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujem drugemu upravljavcu, ne da bi me prvotni upravljavec pri tem oviral.
 •     Prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov.
 •     Da zame ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z mano ali na podoben način name znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 •     Pravica, da zoper upravljavca vložim pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če menim, da obdelava mojih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Postopek uveljavljanja pravic

Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljalca, in sicer na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.

Seznanjen sem, da mora upravljalec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

 

Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov

Trgovec je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegove spletne trgovine. Trgovec ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov Trgovca.

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v spletno trgovino, kot tudi ob naročilu nakupa izdelkov, vključno z vsebino naročil, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Trgovec teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Trgovec podatkov uporabnikov ne bo uporabil za pošiljanje promocijske e-pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, na katere se bo uporabnik naročil oz. s katerimi bo soglašal. Trgovec lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

Trgovec bo osebne podatke uporabnikov vodil v zbirki osebnih podatkov samo toliko časa, kot je nujno potrebno, da se doseže namen, za katerega se osebni podatki zbirajo in vodijo.

Ali bomo vaše osebne podatke dali na voljo drugim podjetjem?


Podatki bodo na voljo samo tistim subjektom, ki so nepogrešljivi za uresničevanje naših ciljev in subjektov, ki nas podpirajo pri opravljanju storitev v elektronski obliki, in sicer: plačila, kreditne in lizing storitve, kurirska služba, poštne storitve, dobavitelj samodejnega trženja , programator. Vaši podatki nikoli ne bodo na voljo drugim gospodarskim subjektom ali fizičnim osebam.

Dostavni službi bo Trgovec zaupal le potrebne podatke za dostavo v spletni trgovini kupljenih izdelkov (podatki o prejemniku in naslov za dostavo). Prek elektronske pošte bo Trgovec stopil v stik z uporabnikom, če bo to potrebno za izvedbo nakupa v spletni trgovini ali ob obvestilu o dostavi paketa na vaš naslov, prek kontaktne telefonske številke pa le, če bo v postopku registracije oz. nakupa v spletni trgovini prišlo do težav, ali ko vas bo kontaktiral kurir pred dostavo.

Izjava našega pogodbenega partnerja za dostavo GLS !

 

IZJAVA

O SKLADNOSTI UPRAVLJANJA Z OSEBNIMI PODATKI

 

 

 

Družba General Logistics Systems, logistične storitve,d.o.o., Cesta v Prod 84, 1129 Ljubljana (v nadaljevanju: GLS) podaja svojim pogodbenim partnerjem (v nadaljevanju: partner) naslednjo izjavo:

 

1.      Zavezujemo se in izjavljamo, da družba GLS v povezavi s pogodbami za dostavo pošiljk, kot upravljavec osebnih podatkov upravlja osebne podatke tretjih oseb (strank), ki so v pogodbenem razmerju z njenimi partnerji. Če je za določen namen upravljanja osebnih podatkov tudi drug subjekt, ki ni družba GLS, opredeljen kot upravljavec osebnih podatkov, se v zvezi z določenim namenom upravljanja osebnih podatkov razkrije identiteto tega subjekta.

 

2.      Nadalje se zavezujemo in navajamo, da tako upravljanje osebnih podatkov izvajamo v skladu z zadevnimi pravili o upravljanju osebnih podatkov, opredeljenimi v Splošnih pogojih poslovanja družbe GLS, zlasti ob upoštevanju določb Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, GDPR) ter nacionalne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov ter področne zakonodaje upoštevne pri poslovanju GLS.

 

3.      Zavezujemo se, da bomo pri vsakem upravljanju osebnih podatkov ali vsaki dejavnosti obdelave osebnih podatkov ravnali popolnoma v skladu z določbami predpisov, navedenih v točki 2 te izjave, in bomo enako skladnost zahtevali tudi od naših obstoječihpogodbenih in prihodnjih

morebitnih partnerjev.

 

4.      Izjavljamo, da bo družba GLS – pred začetkom upravljanja osebnih podatkov – storila vse, kar je v njeni moči, da bo vsakemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotovljena pravica do pridobivanja informacij, da bi se zagotovilo, da razpolaga z jasnimi in natančnimi informacijami o upravljanju njegovih osebnih podatkov in vseh njegovih pravicah v zvezi z upravljanjem podatkov povezanih s tem in o možnostih glede pravnih sredstev, ki so mu na voljo. V okviru teh prizadevanj nameravamo urediti celoten potek obdelave podatkov tako, da bo sledljiv in preverljiv za vsakogar.

 

5.      Za družbo GLS je varstvo osebnih podatkov ključna prednostna naloga pri upravljanju osebnih podatkov, s čimer zagotavlja posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, pravico da o njihovi uporabi samoodločajo. Da bi se ta cilj dosegel, zagotavljamo v skladu z določbami predpisov, navedenih v točki 2 te izjave, ustrezno varstvo osebnih podatkov, ki jih zberemo. Zaradi varstva osebnih podatkov uporabljamo tudi fizičnega varovanja podatkov, s katerimi se preprečuje uničenje podatkov, vsakršna nedovoljena sprememba, vpogled, uporaba ali razpošiljanje.

 

6.      Nadalje izjavljamo, da bomo v vseh naših dejavnostih sodelovali le s partnerji (podizvajalci), ki ravnajo vsaj v skladu z zahtevami, navedenimi in določenimi v vsakokrat veljavnih predpisih, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Ljubljana, 22.05.2018

Marko Maslakovič Division Manager

 

 

 

V imenu:

GLS General Logistics Systems, logistične storitve,d.o.o.

 

Kako bomo komunicirali z vami ?


Po e-pošti vam pošljemo informacije - v obliki glasil ali komercialnih ponudb prodajnega oddelka preko SMS-a ali klica ob dostavi in tradicionalne pošte. Lahko tudi komuniciramo preko klepeta v živo na naši spletni strani ali na naši FB strani.